Stad in Cijfers - Databank

Aantal leerlingen in het lager onderwijs (GOK-telling)

Totaal aantal leerlingen die in de GOK-telling voor lager onderwijs meegerekend worden. Het betreft alle leerlingen van het gewoon lager onderwijs die hun officiele woonplaats hebben in dit gebied op het moment van de telling.