Stad in Cijfers - Databank

Aantal leerlingen met schooltoelage in het lager onderwijs

Aantal leerlingen met een schooltoelage.