Stad in Cijfers - Databank

Aandeel indicator-leerlingen in het lager onderwijs

Aandeel leerlingen gewoon lager onderwijs met een laag opgeleide moeder of een schooltoelage.