Stad in Cijfers - Databank

Aandeel leerlingen met laag opgeleide moeder in het lager onderwijs

Aandeel leerlingen waarvan de moeder niet in het bezit is van een diploma hoger secundair onderwijs.