Stad in Cijfers - Databank

Aandeel leerlingen met schooltoelage in het lager onderwijs

Aandeel leerlingen met een schooltoelage.