Stad in Cijfers - Databank

Aandeel indicatorleerlingen secundair

Dit is de procentuele verhouding tussen het aantal indicatorleerlingen en het totaal aantal leerlingen. Een indicatorleerling is een leerling die aan minstens één van de volgende indicatoren voldoet: - het gezin ontving in het schooljaar, voorafgaand aan het schooljaar waarop de inschrijving van de leerling betrekking heeft, minstens één schooltoelage van de Vlaamse Gemeenschap - de moeder is niet in het bezit van een diploma secundair onderwijs of van een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of van een daarmee gelijkwaardig studiebewijs. De data zijn telkens gebaseerd op de leerlingentellingen van 1 februari. Dit betekent bijvoorbeeld dat het aantal leerlingen weergegeven in 2015, betrekking heeft op het aantal leerlingen tijdens schooljaar 2014-2015.