Stad in Cijfers - Databank

VSV gezinstaal geen Nederlands - WP

[aantal] vroegtijdige schoolverlaters gezinstaal Nederlands met niemand - volgens woonplaats van de leerling