Stad in Cijfers - Databank

VSV gezinstaal Nederlands met minstens één gezinslid - WP

[aantal] vroegtijdige schoolverlaters gezinstaal Nederlands met minstens één gezinslid - volgens woonplaats van de leerling