Stad in Cijfers - Databank

VSV gezinstaal uitsluitend Nederlands - WP

[aantal] vroegtijdige schoolverlaters gezinstaal uitsluitend Nederlands - volgens woonplaats van de leerling