Stad in Cijfers - Databank

VSV gezinstaal geen Nederlands (t.o.v. SV gezinstaal geen Nederlands) - WP

[percentage] vroegtijdige schoolverlaters gezinstaal Nederlands met niemand (t.o.v. VSV + gekwalificeerden gezinstaal Nederlands met niemand) - volgens woonplaats van de leerling