Stad in Cijfers - Databank

VSV gezinstaal uitsluitend Nederlands (t.o.v. SV met gezinstaal uitsluitend Nl.) - WP

[percentage] vroegtijdige schoolverlaters gezinstaal uitsluitend Nederlands (t.o.v. VSV + gekwalificeerden gezinstaal uitsluitend Nederlands) - volgens woonplaats van de leerling