Stad in Cijfers - Databank

VSV Belgen (t.o.v. schoolverlaters Belgen) - WP

[percentage] vroegtijdige schoolverlaters Belgen (t.o.v. VSV + gekwalificeerden Belgen) - volgens woonplaats van de leerling