Stad in Cijfers - Databank

VSV nationaliteit EU (t.o.v. schoolverlaters EU) - WP

[percentage] vroegtijdige schoolverlaters EU (t.o.v. VSV + gekwalificeerden EU) - volgens woonplaats van de leerling