Stad in Cijfers - Databank

VSV met 1 jaar schoolse achterstand (t.o.v. schoolverlaters 1j achterstand) - WP

[percentage] vroegtijdige schoolverlaters met één jaar schoolse achterstand (t.o.v. VSV + gekwalificeerden 1j achterstand)