Stad in Cijfers - Databank

VSV met 2 jaar schoolse achterstand (t.o.v. schoolverlaters 2j achterstand) - WP

vroegtijdige schoolverlaters met twee jaar schoolse achterstand (t.o.v. VSV + gekwalificeerden 2j achterstand)