Stad in Cijfers - Databank

VSV met meer dan 2 jaar schoolse achterstand (t.o.v. schoolverlaters >2j achterstand) - WP

[percentage] vroegtijdige schoolverlaters met meer dan twee jaar schoolse achterstand (t.o.v. VSV + gekwalificeerden >2j achterstand)