Stad in Cijfers - Databank

VSV zonder achterstand (t.o.v. schoolverlaters zonder achterstand) - WP

[percentage] vroegtijdige schoolverlaters zonder achterstand (t.o.v. VSV + gekwalificeerden zonder achterstand) - volgens woonplaats van de leerling