Stad in Cijfers - Databank

VSV met laagopgeleide moeder - WP

[aantal] vroegtijdige schoolverlaters met laagopgeleide moeder - volgens woonplaats van de leerling