Stad in Cijfers - Databank

VSV met midden-of hoogopgeleide moeder(t.o.v. SV midden- of hoogopgeleide moeder) - WP

[percentage] vroegtijdige schoolverlaters en gekwalificeerden met midden- ofhoogopgeleide moeder (t.o.v. VSV + gekwalificeerden opleidingsniveau moeder middent.o.v. dehoog) - volgens woonplaats van de leerling