Stad in Cijfers - Databank

VSV met laagopgeleide moeder (t.o.v. schoolverlaters laagopgeleide moeder) - WP

vroegtijdige schoolverlaters en gekwalificeerden met laagopgeleide moeder (t.o.v. VSV + gekwalificeerden opleidingsniveau moeder laag)