Stad in Cijfers - Databank

VSV scorend op geen risicokenmerk (t.o.v. schoolverlaters scorend op geen risicokenmerk ) - WP

[percentage] vroegtijdige schoolverlaters scorend op geen enkel risicokenmerk (t.o.v. VSV + gekwalificeerden 0 risicokenmerken) - volgens woonplaats van de leerling