Stad in Cijfers - Databank

VSV scorend op 3 of 4 risicokenmerken (t.o.v. schoolverlaters OKI 3 of 4 ) - WP

[percentage] vroegtijdige schoolverlaters scorend op drie of vier risicokenmerken (t.o.v. VSV + gekwalificeerden 3 of 4 risicokenmerken) - volgens woonplaats van de leerling