Stad in Cijfers - Databank

VSV uitstroom BuSO - WP

[aantal] vroegtijdige schoolverlaters uitstroom BuSO - volgens woonplaats van de leerling