Stad in Cijfers - Databank

VSV uitstroom leren en werken - WP

[aantal] vroegtijdige schoolverlaters uitstroom leren en werken - volgens woonplaats van de leerling