Stad in Cijfers - Databank

VSV uitstroom TSO - WP

[aantal] vroegtijdige schoolverlaters uitstroom TSO - volgens woonplaats van de leerling