Stad in Cijfers - Databank

VSV uitstroom ASO (t.o.v. schoolverlaters ASO) - WP

[percentage] vroegtijdige schoolverlaters uitstroom ASO (t.o.v. VSV + gekwalificeerden ASO) - volgens woonplaats van de leerling