Stad in Cijfers - Databank

VSV uitstroom BSO (t.o.v. schoolverlaters BSO) - WP

vroegtijdige schoolverlaters uitstroom BSO (t.o.v. VSV + gekwalificeerden TSO)