Stad in Cijfers - Databank

VSV uitstroom BuSO (t.o.v. schoolverlaters BuSO) - WP

[percentage] vroegtijdige schoolverlaters uitstroom BuSO (t.o.v. VSV + gekwalificeerden BuSO) - volgens woonplaats van de leerling