Stad in Cijfers - Databank

VSV uitstroom KSO (t.o.v. schoolverlaters KSO) - WP

[percentage] vroegtijdige schoolverlaters uitstroom KSO (t.o.v. VSV + gekwalificeerden KSO) - volgens woonplaats van de leerling