Stad in Cijfers - Databank

VSV uitstroom leren en werken (t.o.v. schoolverlaters LW) - WP

vroegtijdige schoolverlaters uitstroom leren en werken (t.o.v. VSV + gekwalificeerden leren en werken)