Stad in Cijfers - Databank

VSV en gekwalificeerden - WP

[aantal] vroegtijdige schoolverlaters en gekwalificeerden