Stad in Cijfers - Databank

vroegtijdige schoolverlaters (t.o.v. schoolverlaters) - WP

vroegtijdige schoolverlaters (t.o.v. vroegtijdige schoolverlaters + gekwalificeerden)