Stad in Cijfers - Databank

vroegtijdige schoolverlaters (t.o.v. schoolverlaters) - WP

[percentage] vroegtijdige schoolverlaters (t.o.v. vroegtijdige schoolverlaters + gekwalificeerden) - volgens woonplaats van de leerling