Stad in Cijfers - Databank

Aandeel studenten in een specifieke lerarenopleiding (SLO)

We bedoelen hiermee studenten die een Specifieke Lerarenopleiding volgen voor mensen met een masterdiploma. Enkel wie dit volgt binnen het hoger onderwijs wordt hier geteld. Het betreft de hoofdinschrijvingen van studenten die in Antwerpen wonen. Indien een student zich inschrijft voor meerdere opleidingen wordt enkel de hoofdinschrijving opgenomen.