Stad in Cijfers - Databank

Saldo universitair onderwijs

Het betreft de hoofdinschrijvingen van studenten die in Antwerpen wonen en/of studeren. Indien een student zich inschrijft voor meerdere opleidingen wordt enkel de hoofdinschrijving opgenomen. Het saldo universiteit geeft het verschil weer van het aantal studenten dat niet in Antwerpen woont maar er wel aan een universiteit studeert en het aantal universiteitsstudenten dat in Antwerpen woont maar elders studeert.