Stad in Cijfers - Databank

Saldo deeltijdsberoeps secundair onderwijs

Het saldo deeltijdsberoeps secundair onderwijs is het resultaat van instroom min uitstroom. De instroom zijn de kinderen die buiten de stad wonen maar in een Antwerpse school deeltijdsberoeps secundair onderwijs volgen. De uitstroom zijn de kinderen die in de stad wonen maar buiten de stad gewoon deeltijdsberoeps secundair onderwijs volgen. Een positief cijfer wijst op meer instroom, een negatief cijfer op meer uistroom. De data zijn telkens gebaseerd op de leerlingentellingen van 1 februari. Dit betekent bijvoorbeeld dat het aantal leerlingen weergegeven in 2015, betrekking heeft op het aantal leerlingen tijdens schooljaar 2014-2015.