Stad in Cijfers - Databank

Saldo bijzonder kleuteronderwijs

Het saldo gewoon buitengewoon lager onderwijs is het resultaat van instroom min uitstroom. De instroom zijn de kinderen die buiten de stad wonen maar in een Antwerpse school gewoon buitengewoon lager onderwijs volgen. De uitstroom zijn de kinderen die in de stad wonen maar buiten de stad buitengewoon lager onderwijs volgen. Een positief cijfer wijst op meer instroom, een negatief cijfer op meer uistroom. De data zijn telkens gebaseerd op de leerlingentellingen van 1 februari. Dit betekent bijvoorbeeld dat het aantal leerlingen weergegeven in 2015, betrekking heeft op het aantal leerlingen tijdens schooljaar 2014-2015.