Stad in Cijfers - Databank

Aandeel studenten dat niet in Antwerpen woont maar er wel studeert

Het betreft de hoofdinschrijvingen van studenten die in Antwerpen wonen en/of studeren. Indien een student zich inschrijft voor meerdere opleidingen wordt enkel de hoofdinschrijving opgenomen.