Stad in Cijfers - Databank

Saldo hogeschool onderwijs

Het betreft de hoofdinschrijvingen van studenten die in Antwerpen wonen en/of studeren. Indien een student zich inschrijft voor meerdere opleidingen wordt enkel de hoofdinschrijving opgenomen. Het saldo hogeschool geeft het verschil weer van het aantal studenten dat niet in Antwerpen woont maar er wel aan een hogeschool studeert en het aantal hogeschoolstudenten dat in Antwerpen woont maar elders studeert.