Stad in Cijfers - Databank

Saldo hoger onderwijs

Het betreft de hoofdinschrijvingen van studenten die in Antwerpen wonen en/of studeren. Indien een student zich inschrijft voor meerdere opleidingen wordt enkel de hoofdinschrijving opgenomen. Het saldo hoger onderwijs geeft het verschil weer van het aantal studenten dat niet in Antwerpen woont maar er wel studeert en het aantal studenten dat in Antwerpen woont maar elders studeert.