Stad in Cijfers - Databank

Kotdichtheid

De kotdichtheid is de verhouding van het aantal koten tot het aantal inwoners. Het aantal koten slaat op het aantal studenten die bij inschrijving een kotadres doorgeeft. Wie op het moment van inschrijving nog geen kot heeft, zal dus niet in de lijst voorkomen. Koten die leeg staan en/of niet verhuurd zijn dus niet opgenomen.