Stad in Cijfers - Databank

Inwoners met hoogstens diploma lager onderwijs

Inwoners zonder diploma of met hoogstens een diploma lager onderwijs. Opleidingsniveau wordt bepaald aan de hand van de administratieve databanken waarin de in België behaalde diploma's worden geregistreerd. in het buitenland behaalde diploma's zijn niet steeds beschikbaar. De bevolking die in aanmerking komt voor deze statistiek zijn alle meerderjarige inwoners van Antwerpen, inclusief asielzoekers, exclusief mensen die op dit moment nog een opleiding volgen.