Stad in Cijfers - Databank

Inwoners zonder bekend diploma

Inwoners waarvan niet geweten is welk diploma ze behaalden. Vaak, maar niet altijd, gaat het hier om vreemdelingen wiens diploma niet gekend is bij de Belgische administratieve databanken. Opleidingsniveau wordt bepaald aan de hand van de administratieve databanken waarin de in België behaalde diploma's worden geregistreerd. in het buitenland behaalde diploma's zijn niet steeds beschikbaar. De bevolking die in aanmerking komt voor deze statistiek zijn alle meerderjarige inwoners van Antwerpen, inclusief asielzoekers, exclusief mensen die op dit moment nog een opleiding volgen.