Stad in Cijfers - Databank

Inwoners met een diploma secundair onderwijs

Inwoners met een diploma lager secundair onderwijs, hoger secundair onderwijs of postsecundair niet-hoger onderwijs. Opleidingsniveau wordt bepaald aan de hand van de administratieve databanken waarin de in België behaalde diploma's worden geregistreerd. in het buitenland behaalde diploma's zijn niet steeds beschikbaar. De bevolking die in aanmerking komt voor deze statistiek zijn alle meerderjarige inwoners van Antwerpen, inclusief asielzoekers, exclusief mensen die op dit moment nog een opleiding volgen.