Stad in Cijfers - Databank

Inwoners in telling van de diploma's

Meerderjarige inwoners van Antwerpen, inclusief asielzoekers, exclusief mensen die op dit moment nog een opleiding volgen. Opleidingsniveau wordt bepaald aan de hand van de administratieve databanken waarin de in België behaalde diploma's worden geregistreerd. in het buitenland behaalde diploma's zijn niet steeds beschikbaar.