Stad in Cijfers - Databank

inschrijvingen 65+ jaar (per 1.000 inwoners 65+ jaar) - WP

[ratio] inschrijvingen van 65-plussers in volwassenenonderwijs (per 1.000 inwoners 65+ jaar) volgens woonplaats