Stad in Cijfers - Databank

inschrijvingen VWO algemene vorming per 1.000 inwoners - WP

[ratio] inschrijvingen algemene vorming per 1.000 inwoners - volgens woonplaats