Stad in Cijfers - Databank

inschrijvingen DKO 65+ jaar (t.o.v. inschrijvingen DKO) - WP

[percentage] inschrijvingen van 65-plussers in deeltijds kunstonderwijs volgens woonplaats