Stad in Cijfers - Databank

inschrijvingen DKO beeldende en audiovisuele kunsten - WP

[aantal] inschrijvingen in domein beeldende en audiovisuele kunsten van deeltijds kunstonderwijs - volgens woonplaats