Stad in Cijfers - Databank

inschrijvingen DKO beeldende en audiovisuele kunsten (t.o.v. inschrijvingen DKO) - WP

[percentage] inschrijvingen in domein beeldende en audiovisuele kunsten van deeltijds kunstonderwijs volgens woonplaats