Stad in Cijfers - Databank

inschrijvingen DKO domeinoverschrijdend (t.o.v. inschrijvingen DKO) - WP

[percentage] inschrijvingen domeinoverschrijdend in deeltijds kunstonderwijs volgens woonplaats